Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα (ΕΛΙΑ)

Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα (ΕΛΙΑ)
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε σε ψηφιακή μορφή 86 σειρές ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών από τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ού (1831-1943). Η ψηφιοποίηση έγινε από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.).
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | H | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω


Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009

Συνέδριο για τον Ντεριντά

The 2nd ‘Derrida Today’

International Conference

http://www.derridatoday.org/

July 19 – 21, 2010

To be held at:

The British Academy, London

Due Date for Abstracts: 30th November, 2009

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009

Τρίτη 4 Αυγούστου 2009