Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Συνέδριο: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα: κοινωνία και εκπαίδευση

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
Τμήμα Φιλολογίας
EΚΠΑ
Επιστημονικό συνέδριο
Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα
Κοινωνία και Εκπαίδευση
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013
Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50)Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013
10.00-10.30 Υποδοχή συνέδρων
10.30-11.00 Χαιρετισμοί
11.00-14.30 Στρογγυλό Τραπέζι:
Θέμα: «Αξίζει να μιλούμε και να γράφουμε
για τη λογοτεχνία σήμερα;»
Συμμετέχουν: Θανάσης Βαλτινός, Σταύρος Ζουμ-
πουλάκης, Λαμπρινή Κουζέλη, Ελισάβετ Κο-
τζιά, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Βαγγέλης Χα-
τζηβασιλείου.
Συντονίζει: Έρη Σταυροπούλου
14.30-15.30 Διάλειμμα

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Δημήτρης Αγγελάτος
15.30-15.45 Σοφία Ιακωβίδου, Πολιτισμική εντροπία και νεο-
ελληνική λογοτεχνία.
15.45-16.00 Τιτίκα Καραβία, Επικαιροποιήσεις, αναμοχλεύσεις
ή τομές; Σχετικά με τους στόχους της διδασκαλίας
της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
16.00-16.15 Συζήτηση

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Ευριπίδης Γαραντούδης
16.15-16.30 Αφροδίτη Αθανασοπούλου - Αλέξανδρος Μπα-
ζούκης, Το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας στη
δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου: στόχοι, καινοτο-
μίες και εμπειρίες από την εφαρμογή του.
16.30-16.45 Βενετία Αποστολίδου, Το νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υπο-
χρεωτική Εκπαίδευση και στην Α΄ Λυκείου: οι θεω-
ρητικές του προϋποθέσεις και η δημόσια συζήτηση
γύρω από αυτό.
16.45-17.00 Βενετία Μπαλτά, Προγράμματα Σπουδών και δι-
δακτική πράξη στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας: Αναζητώντας τις προϋποθέσεις μιας δημι-
ουργικής σύνθεσης.
17.00-17.15 Κώστας Μπαλάσκας, Η λογοτεχνία ως μάθημα στη
Β΄θμια εκπαίδευση.
17.15-17.30 Δώρα Μέντη, Ο Όμιλος Λογοτεχνίας, Φιλαναγνω-
σίας και Δημιουργικής Γραφής στην Ευαγγελική
Σχολή Σμύρνης.
17.30-18.00 Συζήτηση


Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού
10.00-10.15 Στέλλα Σπ. Χελιδώνη, Η Πρώιμη Νεοελληνική Δη-
μώδης Γραμματεία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
10.15-10.30 Τάκης Καγιαλής, Η νεοελληνική λογοτεχνία στην
εκπαίδευση και η έννοια του «λογοτεχνικού κανόνα».
10.30-10.45 Ιωάννα Ναούμ, Ισχυρός κανόνας / αδύναμες συγ-
κρίσεις: Η ανάγκη κατανόησης και εφαρμογής της
επιστημονικής συγκριτολογικής οπτικής στη διδα-
σκαλία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στο Λύκειο.
10.45-11.00 Δημήτρης Βλαχοδήμος, Το μάθημα της Λογοτε-
χνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο: λογοτεχνικός κα-
νόνας, σχολικά βιβλία, πραγματικότητα.
11.00-11.30 Συζήτηση
11.30-12.00 Διάλειμμα

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Άννα Τζούμα
12.00-12.15 Μαρίνα Αρετάκη, Η αφηγηματολογία στη Μέση
Εκπαίδευση.
12.15-12.30 Κατερίνα Καρατάσου, Για μια στρατηγική παλιν-
δρόμηση “εντός” και εκτός του λογοτεχνικού σύμ-
παντος. Επεισόδια διδασκαλίας της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας ως επιλεγόμενου μαθήματος.
12.30-12.45 Αναστασία Νάτσινα, Η διδασκαλία της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας σε διαθεματικό πλαίσιο: ευκαι-
ρίες και προκλήσεις.
12.45-13.00 Κατερίνα Τικτοπούλου, Σκέψεις για τη σημασία
και τη λειτουργία του διδακτικού βιβλίου στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση.
13.00-13.30 Συζήτηση
13.30-14.30 Διάλειμμα
14.30-16.30 Στρογγυλό Τραπέζι
Θέμα: «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην
εκπαίδευση».
Συμμετέχουν: Δημήτρης Αγγελάτος, Γιώργος Αν-
δρειωμένος, Τάκης Καγιαλής, Ρούλα Μουντά-
νου, Αναστασία Νάτσινα, Σοφία Πανταζή, Κα-
τερίνα Τικτοπούλου.
Συντονίζει: Γιάννης ΞούριαςΣάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ροϊλός
10.00-10.15 Γεωργία Λαδογιάννη, Η Λογοτεχνία στα Παιδα-
γωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών.
10.15-10.30 Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Προεκτάσεις, εμβα-
θύνσεις, αντιρρήσεις και διευκρινίσεις γύρω από τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση.
10.30-10.45 Βρασίδας Καραλής, Διαβάζοντας το μυθιστόρημα
Ζορμπάς του Ν. Καζαντζάκη σε μετάφραση με φοι-
τητές ελληνικής ή μη καταγωγής: αμφιθυμίες, αμφι-
βολίες και αμφισημίες της ερμηνευτικής διαδικασίας
10.45-11.00 Μίλτος Πεχλιβάνος, Διδάσκοντας την Ιστορία της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας την εποχή της Wikipedia.
11.00-11.30 Συζήτηση
11.30-12.00 Διάλειμμα

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Βρασίδας Καραλής
12.00-12.15 Παναγιώτης Ροϊλός, Οι αρχές της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας. Όρια, ορισμοί και ιδεολογικά κατα-
σκευάσματα.
12.15-12.30 Gunar De Boel, Η Νεοελληνική Λογοτεχνία ως βοή-
θημα στην εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας και
του νεοελληνικού πολιτισμού για ξενόγλωσσους φοι-
τητές.
12.30-12.45 Ulrich Moennig, Οι Νεοελληνικές Σπουδές στο εξω-
τερικό: ένα είδος εισαγωγής ή πρόκληση για την
«ημεδαπή»;
12.45-13.00 Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η διδασκαλία της Νε-
οελληνικής Λογοτεχνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση της Τουρκίας.
13.00-13.30 Συζήτηση
13.30-14.00 Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου
Συμπεράσματα: Έρη Σταυροπούλου - Δημήτρης
Αγγελάτος - Γιάννης Ξούριας.


Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

4η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων

Ο Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. διοργανώνει την 4η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων στις 23, 24 και 25 Μαΐου 2013.
Πληροφορίες και πρόγραμμα εδώ

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική λογοτεχνία (18ος-19ος αι.) προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη.

http://www.philology.uoc.gr/conferences/logos-chronos/
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Φιλολογίας διοργανώνει συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών προς τιμήν του Αλέξη Πολίτη με θέμα: "Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος-19ος αι.) στο Ρέθυμνο, 12-14 Απριλίου 2013.

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Συνέδριο με τίτλο «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες απ’ το 1821 έως σήμερα»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες

από το 1821 έως σήμερα»

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά Άρτας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
διοργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Το ενδιαφέρον για
την Ελλάδα και τους Έλληνες απ’ το 1821 έως σήμερα». Το συνέδριο
εντάσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ν.Σκουφά και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει την διοργάνωση
επιστημονικών συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων σηματοδοτώντας με τον
τρόπο αυτό την δημιουργική-επιστημονική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών
της Ηπείρου με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα και στο Πέτα από τις 5
Ιουλίου έως τις 7 Ιουλίου 2013. Στόχος του Συνεδρίου είναι η
παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας ιστορικών και ερευνητών που
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιθυμούν να
ανακοινώσουν απόψεις, προβληματισμούς και πορίσματα σχετικά με την
έρευνά τους για το Φιλελληνικό κίνημα, για τις χρονικές διαστάσεις
του, τις μορφές εκδήλωσής του, την υποδοχή του στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη κτλπ.. Επιδίωξη των διοργανωτών είναι να συμπεριληφθούν στο
Συνέδριο πρωτότυπες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα των ερευνητικών
πεδίων που αφορούν το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες καθ’
όλον τον 19ο και 20ό αιώνα.

Οι θεματικές του Συνεδρίου προσδιορίζονται ως ακολούθως:
1.      Τι είναι/ήταν ο «Φιλελληνισμός». Όρια, όψεις, περιεχόμενο του
όρου. Συνέχειες και ασυνέχειες του φαινομένου, συμφωνίες και
ασυμφωνίες περί του περιεχομένου του όρου.

2.      Ρίζες, επιδράσεις και εμφάνιση του «Φιλελληνισμού» - Ανακάλυψη
της Ελλάδας, περιηγητές και ρομαντισμός.

3.      Εκδηλώσεις του «Φιλελληνισμού» κατά τον 19ο αιώνα (Επανάσταση
1821, επαναστατικά κινήματα 19ου αιώνα, συγκρότηση του νεοελληνικού
Κράτους).

4.      Εκδηλώσεις «Φιλελληνισμού» κατά τον 20ό αιώνα (Βαλκανικοί
πόλεμοι, Μικρασιατική Καταστροφή, Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Κύπρος).

5.      «Φιλελληνισμός» σε περίοδο ειρήνης. Πολιτικές-ιδεολογικές
διαστάσεις του φαινομένου σε περιόδους εσωτερικής κρίσης (π.χ.
Εμφύλιος Πόλεμος, Δικτατορία)

6.      «Φιλελληνισμός» στην τέχνη, στη μνήμη, στο σχολείο. Διαχείριση
της έννοιας από τους επίσημους κρατικούς φορείς αλλά και παρουσία της
στη δημόσια σφαίρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

α) Αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τον τίτλο και την περίληψη της
προτεινόμενης ανακοίνωσης (μέγιστη έκταση 100 λέξεις).

β) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, σύντομο βιογραφικό και την τρέχουσα
ιδιότητα του αιτούντος.

            Οι προτάσεις θα απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου και θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
σημειώνονται πιο κάτω.:

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2013 επιβεβαίωση
λήψης της περίληψης της πρότασής τους. Η τελική επιλογή των
ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου
2013.

Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών.

Γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Η οργάνωση του Συνεδρίου θα καταβάλει προσπάθεια για να καλυφθούν τα
έξοδα διανυκτέρευσης και μετακίνησης των ομιλητών.

Βασικός στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η έκδοση των Πρακτικών
του Συνεδρίου σε συνεργασία με το Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15  Φεβρουαρίου 2013.

Τελική ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2013.

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: 5 - 7 Ιουλίου 2013.

Η Οργανωτική Επιτροπή:

Άννα Μανδυλαρά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων mandilanna@hotmail.com

Γεώργιος Νικολάου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, nikolaou@cc.uoi.gr

Νικόλαος Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. nanastas@cc.uoi.gr

Λάμπρος Φλιτούρης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, flitouris@hotmail.com.

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης

Ανθεμούσα

Η Ανθεμούσα είναι μια βάση δεδομένων που φιλοξενεί το ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό των ρωμαίικων κοινοτήτων της Πόλης. Το υλικό αυτό προέκυψε από το Πρόγραμμα Εντοπισμού,Καταγραφής, Φωτογράφισης και Ψηφιοποίησης Αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1995. Ενώ στην αρχική του φάση ποικίλοι φορείς ενεπλάκησαν στη λειτουργία του, από το 1998 και εξής την ευθύνη για αυτό φέρει το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι η βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει το αρχειακό αυτό υλικό, υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του συγκεκριμένου Tμήματος.