Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

"Οι πόλεις λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, 1774-1914. Ανάπτυξη, σύγκλιση και συνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία"

 http://blacksea.gr/gr
ιστοσελίδα του διεπιστημονικού και διιδρυματικού προγράμματος "Οι πόλεις λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, 1774-1914. Ανάπτυξη, σύγκλιση και συνδέσεις με την παγκόσμια οικονομία". Το πρόγραμμα είναι υπό την ηγεσία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης συνεργάζεται με 11 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Αρχεία από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας : την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία.