Τρίτη 4 Μαΐου 2010

Archaeology and the speculative turn

Μια παρουσίαση από το Archaeolog http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2010/05/archaeology_and_the_speculativ.html