Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Ένα παράδειγμα ανοιχτού και συνεχώς εξελισσόμενου ψηφιακού συλλογικού τόμου

The Modern Language Association Commons is currently hosting an open review of the volume Digital Pedagogy in the Humanities, which uses a commentary platform that allows for discussion between reviewers and writers.

https://digitalpedagogy.commons.mla.org/

Kant in King Arthur's Court: Charges of Anachronism in Book Reviews

Kant in King Arthur's Court: Charges of Anachronism in Book Reviews

[Check out this important guest post on academic book reviews.
There are two parts: 1. a problem; and 2. a way forward. - ITM co-bloggers]

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Το ΕΜΒΟΛΙΜΟΝ online

Το τριμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Εμβόλιμον διαθέτει τα πρόσφατα τεύχη του στην ψηφιακή συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς: http://viotikoskosmos.wikidot.com/emvolimon.

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για την ανάγνωση της λογοτεχνίας - έκδοση ανοιχτής πρόσβασης

Βασίλης Βασιλειάδης & Κική Δημοπούλου (επιμ.), Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Η έκδοση διατίθεται εδώ: http://www.greeklanguage.gr/node/998

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων

Το Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων (Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε.) συγκεντρώνει και καταγράφει βιβλιογραφικές πληροφορίες για τα άρθρα που περιέχονται στις ελληνικές επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις διευκολύνοντας την αναζήτηση της ελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και τον εντοπισμό του υλικού που περιλαμβάνεται στις ελληνικέςεπιστημονικές δημοσιεύσεις.
http://journals.libd.teithe.gr/

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Δικτυακός τόπος προγράμματος «Χρυσαλλίς / Chrysallis»

Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»: «Χρυσαλλίς / Chrysallis»

«Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του «εθνικού χαρακτήρα» στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα» (Ακρώνυμο: Χρυσαλλίς)

http://chrisalis.eu/index.php/el/