Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Ένα παράδειγμα ανοιχτού και συνεχώς εξελισσόμενου ψηφιακού συλλογικού τόμου

The Modern Language Association Commons is currently hosting an open review of the volume Digital Pedagogy in the Humanities, which uses a commentary platform that allows for discussion between reviewers and writers.

https://digitalpedagogy.commons.mla.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου