Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

Ο Waldheim στην Ελλάδα

Η επόμενη συνάντηση της Ομάδας Μελέτης της Ιστορίας των Εβραίων της Ελλάδας θα λάβει χώρα τηνΤετάρτη 16 Μαρτίου 2011, στις 6:30μμ, στην Αίθουσα ΔΕΟΠΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (3ος όροφος). Παρακαλώ σημειώστε την αλλαγή της ημέρας
Ο ιστορικός καθηγητής Χάγκεν Φλάισερ θα μιλήσει με θέμα:

Ο Waldheim στην Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
η Ομάδα απέκτησε ιστοσελίδα. Βρίσκεται στη διεύθυνσηhttp://histjews.blogspot.com/. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε τις ανακοινώσεις των επικείμενων συναντήσεων καθώς και κείμενα των μέχρι τώρα ομιλητών.