Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
   Ελληνομνήμων:  Ψηφιακή βιβλιοθήκη επιστημονικών και φιλοσοφικών βιβλίων και χειρογράφων (1600-1821).(Δείτε την Ψηφιακή Βάση Δεδομένων)
    Ανθέμιον: Πρόγραμμα Εντοπισμού, Καταγραφής, Φωτογράφησης και Ψηφιοποίησης αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης.
    Κάτοπτρο: ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα που παρέχει πρόσβαση σε ενοποιημένο ελληνικό ιστορικό υλικό για την φιλοσοφία, τις επιστήμες και την εκπαίδευση για το διάστημα 1453-1821.

  Κατασκευή ψηφιακής βιβλιοθήκης: Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με την χρήση του ανοικτού λογισμικού Greenstone Digital Library Software v2.71
 
  Αποδελτίωση περιοδικού του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.
   Ψηφιοποίηση εφημερίδας Απογευματινής Κωνσταντινουπόλεως (1926-1952).
  Σχολές του Γένους  (βάση δεδομένων που περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις ελληνικές σχολές & σχολεία, τους σχολάρχες, τους διδασκάλους και τους μαθητές που δραστηριοποιήθηκαν είτε στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε στις παροικιακές κοινότητες).
  Λόγιοι & Κείμενα του 17-19 ου αιώνα: (Πρόσβαση με ενιαίο τρόπο στο συγγραφικό έργο των λογίων του 17ου -19ου αιώνα και τη σχέση τους με τις Σχολές του Γένους)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου