Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Ερευνητικό πρόγραμμα i-Stamboul (2013-2015)

Το ερευνητικό πρόγραμμα i-Stamboul (2013-2015) αποβλέπει σε μια εικονική ανασύσταση της βιβλιοθήκης της Μονής Αγίας Τριάδος στη νήσο Χάλκη, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, ανασυνθέτοντας την ιστορία της. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη και την ελεύθερη διάθεση ψηφιακών εργαλείων που αφορούν τα χειρόγραφα, αλλά και τη δημιουργία της πύλης Diktyon, ενός δικτύου διαδικτυακών μέσων σχετικά με τα ελληνικά χειρόγραφα.
Ιστοσελίδα του προγράμματος: http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου